Ireland’s Islands collide on host island 

Inis Meáin football club Inis Meáin Football Team

(Béarla/Gaeilge)

Ladies & Mens football teams from all three Aran Islands; Inis Mór, Inis Meáin and Inis Oírr are joined by teams from Inis Boffin, Inis Turk, Whiddy Island, Clare Island and Bere Island. Ireland’s Islands will be proudly hosted by Inis Meáin on Friday 9th, Saturday 10th, and Sunday 11th of September 2016. This years competition will see the highest participation in this event ever with over 300 people travelling to Inis Meáin. This tournament began in 1998 on Clare Island, Co.Mayo. Dónal Ó Sé who was manager of Clare Island Co-Op and Simon Murray of Bofin Island came up with the idea of organising this annual tournament. This is the biggest gathering of islanders every year and it goes far beyond football, it is the biggest cultural and social event for the islands where they can exchange views and ideas to improve island life. The organising committee for the past number of years is the following; Páraic Ó Fátharta of Inis Meáin, Simon Murray of Bofin Island, and Mikey O Toole of Inish Turk.

All matches will be played on Saturday with the ladies final taking place at 1 pm then followed by the presentation of the cup to the winners by the Uachtarán Na hÉireann President Michael D. Higgins. The mens final will take place at 7.15 pm on Saturday. The President is certainly following the # trend to support womens sports with #serioussupport #seriousplayersdeserveserioussupport #sportswomen #changetherecord. There are 4 ladies teams coming from Inis Mór, Inis Oírr, Clare Island & Inis Meáin. The mens teams are from these 4 islands as well as Whiddy, Boffin, Bere and Turk. The football timetable is busy but is closely matched by the community timetable. The community will be putting on events such as welcoming in the marquee, music in Teach Osta both nights and dinner in the community hall Friday and Saturday nights.

The games structure will be abbreviated halves, breaks, and gaps between games. You can find the full schedule of events on the Comhdháil Oileáin na hÉireann (Irish Islands Federation) facebook page HERE .

Bill & Liam O’Brien of The Doolin Ferry Co. have been proud sponsors of the Aran Islands football team and are also one of the sponsors of this year’s 2016 Inter Island All-Ireland. They have added an extra evening sailing to accommodate players and supporters on Friday 9th September at 5pm from Doolin to Inis Meáin. Bill & Liam are long standing supports of the GAA with Liam being a former player and the annual sponsorship of their home football club Kilfenora, Co.Clare. Many of their staff play county level football, camogie, and hurling. Many of the Doolin Ferry crew also hail from the Aran Islands and will be playing for their own home island over the weekend!

Scheduled daily service to and from Inis Meáin departing Doolin at 10 am and returning from Inis Meáin to Doolin at 11.45 am, 4.15pm each day.  You can reserve your return journey to Inis Meáin HERE.  We’re also offering an extra 10% off to all of our customers attending the football festivities.  Enter discount code AllIsland16 when booking online with us to receive the discount.

There is also an inter-island service connecting the three Aran Islands daily.

Depart Inis Oírr @ 10.30am arriving/departing Inis Meáin 10.45am for Inis Mor. Depart Inis Meáin @ 11.45am/4.15pm arriving in Inis Oirr at 12noon/4.30pm.

Depart Inis Mór 11am/4pm arriving Inis Meáin 11.15am/4.15pm returning to Inis Mór at 10.45am/3.15pm from Inis Meáin.

Follow the competition with Coiste Sport Inis Meáin and Comhdháil Oileáin na hÉireann on Twitter and Facebook. For information on the Inter-Island Football Competition please contact Simon Murray at 095-45861 or 087 2223949.

#thetoughest   #inismeain   #gaa   #football   #gaelic   #InterIslandAllIreland

 

Comórtas Peile na nOileán

Cumann Peile Inis MeáinInis Meáin Football Team

Beidh foirne peile na bhfear agus na mban ó na trí oileán ÁrannInis Mór, Inis Meáin agus Inis Oírr, chomh maith le foirne ó Inis Bó Finne, Inis Tuirc, Oileán Faoide, Oileán Cliara agus an tOileán Mór.  Beidh oileáin na hÉireann mar aíonna ar Inis Meáin ar an Aoine 9, Sathairn 10 agus Domhnach 11 Meán Fómhair 2016.  I mbliana, beidh an líon is mó foirne riamh ag glacadh páirte le níos mó ná 300 foireann ag taisteal go hInis Meáin.  Smaoinigh Dónal Ó Sé, a bhí mar bhainisteoir ar chomhar chumann chliara agus Simon Murray, Inis Bó Finne, ar an gcomórtas seo. Is é seo an líon is mó d’oileánaigh a bhailíonn le chéile go bliantúil agus tá níos mó ná peile i gceist leis seo.  Is é an imeacht sóisialta agus cultúr is mó do na hoileáin, áit is féidir leo smaointe a roinnt chun feabhas a chur ar saol an oileáin.  Is é seo leanas baill an choiste le blianta anuas:  Páraic Ó Fátharta ó Inis Meáin, Simon Murray ó Inis Bó Finne, and Mikey O Toole ó Inis Tuirc.

Tá tábhacht ar leith ag baint leis an gcoiste eagraithe ar an aoí-oileán chun go mbeadh an comórtas in ann a bheith rite go maith.  Imreofar gach cluiche ar an Satharn.  Beidh cluiche ceannais na mban ar siúl ag 1pm agus beidh an bronnadh ina dhiaidh ag Uachtarán na hÉireann, Micheál D Ó hUiginn.  Beidh cluiche ceannais an bhfear ar siúl ag 7.15pm Dé Sathairn.  Tá uachtarán na hÉireann ag leanúint spórt na mban ag an #seriousport, #seriousplayersdeserveserioussupport  agus #sportswomen #changetherecord.

Tá ceithre fhoireann peile na mban ag teacht ó Inis Mór, Inis Oírr, Oileán Cliara agus Inis Meáin.  Tá foirne na bhfear ag teacht ó cheithre oileáin chomh maith le hOileán Faoide, Inis Bó Finne agus Inis Tuirc.  Tá an amchlár peile gnóthach, ach tá sé comhthreomhar le himeachtaí pobail a bheidh ar siúl sa marquee.  Beidh ceol sa teach ósta an dá oíche agus dinnéar sa halla pobail Dé hAoine agus Dé Sathairn.  Beidh struchtúr na gcluichí mar dhá leath giorraithe le bristí agus bearnaí idir cluichí.  Is féidir leat liosta iomlán na n-imeachtaí a fháil ar suíomh facebook Comhdháil Oileáin na hEireann (Irish Islands Federation) HERE.

Tá Bill agus Liam Uí Bhriain ó chomhlacht farantóireachta Dhúlainn an-bhródúil a bheith ag déanamh urraíochta ar fhoireann peile Árann agus mar urraithe ar an gComórtas Idir-Oileán don bhliain seo.  Tá siad tar éis amanna breise seoltóireachta a chur ar fáil chun freastal ar na himreoirí agus lucht tacaíochta ar an Aoine 9 Meán Fómhair 2016 ag 5pm ó Dhúlainn go hInis Meáin.  Tacaíonn Bill agus Liam leis an CLG leis na blianta, mar bhí Liam ina imreoir tráth agus an urraíocht bhliantúil a thugann siad d’fhoireann Chill Fhionnúrach.  Imríonn roinnt mhaith dá bhaill foirne camógaíocht, peil agus iománaíocht ag leibhéal contae.  Tagann roinnt mhaith de bhaill foirne  bád farantóireachta Dhúlainn ó Árainn agus beidh siad ag imirt d’Árann ag an deireadh seachtaine.

Beidh bád ag dul go hInis Meáin ó Dhúlainn ag 10 r.n. agus ag filleadh ó Inis Meáin ag 11.45 r.n. agus 4.15 i.n. gach lá.  Book HERE with discount code AllIsland16 to save 10% off online tickets.

Tá seirbhís idir-oileán againn chomh maith a bhíonn ag freastal ar na trí oileáin go laethúil.

Ag fágáil Inis Oírr @ 10.30 r.n. ag teacht/ag fágáil Inis Meáin 10.45 r.n. d’ Inis Mór.  Ag Fágáil Inis Meáin @ 11.45 r.n./4.15 i.n. ag sroisint Inis Oírr ag 12nóin/4.30 i.n.

Ag fágáil Inis Mór 11 r.n./4 i.n. ag sroisint Inis Meáin 11.15 r.n/4.15 i.n.ag filleadh ar Inis Mór ag 10.45 r.n./3.15 i.n. ó Inis Meáin.

Is féidir an comórtas a leanúint ar Coiste Spórt Inis Meáin  agus Comhdháil Oileáin na hÉireann ar Twitter agus  Facebook. Tá breis eolais le fáil faoi Chomórtas na nOileán ó: Simon Murray at 095-45861 or 087 2223949.

#thetoughest    #inismeain   #gaa   #football   #gaelic

Irish translation courtesy of An Clár as Gaeilge. An Clár as Gaeilge

Be Part of our Crew

Finding Us